Unsere Leistungen auf Türkisch

Üyelik dahilinde bütün sene boyunca yardımda bulunup ve danışmanlık hizmeti veriyoruz:

  • Ücret vergisi hakkındaki hususlarda
  • Çocuk parası hakkında (A.10 EstG)
  • Kendi konut zammında
  • Nafaka ödemelerinden kaynaklanan gelirlerde
  • Kira gelirlerinde
  • Şahsi mülkiyetin satışından doğan gelirler
  • Varlıklardan kaynaklanan gelirlerde

Bunun yanısıra vergi beyannamesi düzenler, Vergi Dairesi ile pazarlık yapar ve Vergi Mahkemesi nezninde temsil ederiz

Gelirin ücret/maaş/emeklilik maaşından oluşması ve diğer gelirlerin € 13.000, veya evli eşlerde € 26.000 ’i aşmaması ve kar veya ücret vergisinede tabii gelirlerin mevcut olmaması halinde.

Weitere deutschsprachige Informationen finden Sie unter Mitgliedschaft

Tipp: Beratungsstellen können Sie auch nach Beratungssprache suchen