Unsere Leistungen auf Serbisch

У оквиру чланства помажемо и саветујемо Вас преко целе године:

  • У предметима пореза на плату
  • Код дечјег додатка (А.10 ЕСтГ) <Закон о порезу на доходак>
  • Код додатка за сопствени стан <сопствену кућу>
  • Код прихода из исплата издржавања
  • Код прихода из издавања и давања под закуп
  • Код прихода из приватних послова купопродаје
  • Код прихода из имовине капитала

Осим тога, састављамо пријаве пореза, расправљамо са пореском установом и заступамо Вас пред финансијским судом

Ако се доходак састоји из зараде / плате / пензије, а други приходи не прелазе € 13.000, односно код супруга € 26.000, и нема прихода за које је обавезно да се на њих плаћа порез на добит или порез на промет.

Weitere deutschsprachige Informationen finden Sie unter Mitgliedschaft

Tipp: Beratungsstellen können Sie auch nach Beratungssprache suchen