Unsere Leistungen auf Kroatisch

U okviru èanstva pomažemo i savjetujemo cijele godine:

  • U predmetima poreza na plaæu
  • Kod djeèjeg doplatka (A.10 EStG <Zakon o porezu na dohodak>)
  • Kod dodatka vlastitom domu
  • Kod prihoda iz plaæanja uzdržavanja
  • Kod prihoda iz iznajmljivanja i davanja u zakup
  • Kod prihoda iz privatnih poslova prodavanja
  • Kod prihoda iz imovina kapitala

Osim toga, ispostavljamo izjave o porezu, raspravljamo s financijskim uredom i zastupamo Vas ispred financijskog suda

Ako se dohodak sastoji od zarade / plaæe / mirovine, a drugi prihodi ne prelaze € 13.000, odnosno kod supruga € 26.000, i ne postoje prihodi na koje se obvezno plaæa porez na dobit ili na promet.

Weitere deutschsprachige Informationen finden Sie unter Mitgliedschaft

Tipp: Beratungsstellen können Sie auch nach Beratungssprache suchen