Unsere Leistungen auf Bosnisch

U okviru èlanstva Vam pomažemo i savjetujemo Vas preko cijele godine:

  • U predmetima poreza na platu
  • Kod djeèijeg dodatka (A.10 EStG) <Zakon o porezu na dohodak>
  • Kod dodatka za sopstveni stan <sopstvenu kuæu>
  • Kod prihoda iz isplata izdržavanja
  • Kod prihoda iz izdavanja i davanja pod zakup
  • Kod prihoda iz privatnih kupoprodnih poslova
  • Kod prihoda iz imovine kapitala

Osim toga, sastavljamo poreske izjave, raspravljamo sa finansijskim nadleštvom i zastupamo Vas pred finansijskim sudom

Ako se dohodak sastoji iz zarade / plate / penzije, a drugi prihodi na prelaze € 13.000, odnosno kod supruga € 26.000, i nema prihoda za koje je obavezno da se na njih plaæa porez na dobit ili porez na promet.

Weitere deutschsprachige Informationen finden Sie unter Mitgliedschaft

Tipp: Beratungsstellen können Sie auch nach Beratungssprache suchen